28 Οκτωβρίου 2008

ΣΤ ΚΛΗΡΩΣΗ (17) ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

ΣΤ   1:174-180
ΣΤ   2:110-184
ΣΤ   3:147-183
ΣΤ   4:127-150
ΣΤ   5:005-143
ΣΤ   6:038-153
ΣΤ   7:006-172
ΣΤ   8:121-155
ΣΤ   9:055-122
ΣΤ 10:116-168
ΣΤ 11:030-170
ΣΤ 12:136-138
ΣΤ 13:009-135
ΣΤ 14:
ΣΤ 15:
ΣΤ 16:
ΣΤ 17:227η ΕΚΔΟΣΗ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΡΟΥ:163343-ΚΕΡΔΟΣ ΔΩΡΟΥ:2.500.000€

ΛΗΓΟΝΤΕΣ ΤΑ ΜΟΝΑ
ΟΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 1,3,5,7&9
 ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ Α΄ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ...(Α΄228)
*****************************
Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ(228η ΕΚΔΟΣΗ)  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!!!
Α΄ΚΛΗΡΩΣΗ 29&30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2015 .


************************************

Δεν υπάρχουν σχόλια: