28 Οκτωβρίου 2008

ΣΤ ΚΛΗΡΩΣΗ (18) ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

ΣΤ   1:049-051
ΣΤ   2:002-151
ΣΤ   3:016-037
ΣΤ   4:074-149
ΣΤ   5:028-169
ΣΤ   6:103-135
ΣΤ   7:160-175
ΣΤ   8:096-125
ΣΤ   9:042-078
ΣΤ 10:128-184
ΣΤ 11:
ΣΤ 12:
ΣΤ 13:
ΣΤ 14:
ΣΤ 15:
ΣΤ 16:
ΣΤ 17:
ΣΤ 18:


224η ΕΚΔΟΣΗ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΡΟΥ:132951-ΚΕΡΔΟΣ ΔΩΡΟΥ:2.500.000€

ΛΗΓΟΝΤΕΣ ΤΑ ΜΟΝΑ
ΟΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 1,3,5,7&9
 ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ Α΄ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ...(Α΄225)
*****************************
Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ(225η ΕΚΔΟΣΗ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!!!
Α΄ΚΛΗΡΩΣΗ 30&31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 .


************************************

Δεν υπάρχουν σχόλια: