28 Οκτωβρίου 2008

ΣΤ ΚΛΗΡΩΣΗ (10) ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤ΄ΚΛΗΡΩΣΗΣ 229ης ΕΚΔΟΣΗΣ
1,2,3,4,7,8,9,10,11&14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Η ΣΤ' Κλήρωση θα διεξαχθεί από την 1η έως και την 14η Σεπτεμβρίου.
Οι αρχικά προγραμματισμένες Φάσεις των Ημερών 1-12 θα διεξαχθούν σε 6 Ημέρες των 3 και 4 Φάσεων η κάθε μία.
Η  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε., διευκρινίζει ότι η μείωση των ημερών της Κλήρωσης ΣΤ' της 229ης Έκδοσης του Εθνικού Λαχείου ΔΕΝ επηρεάζει τα χρηματικά έπαθλα που είχαν γνωστοποιηθεί στους παίκτες για την Έκδοση αυτή.


ΣΤ   1:
ΣΤ   2:
ΣΤ   3:
ΣΤ   4:
ΣΤ   5:
ΣΤ   6:
ΣΤ   7:
ΣΤ   8:
ΣΤ   9:
ΣΤ 10:
228η ΕΚΔΟΣΗ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΡΟΥ:081415-ΚΕΡΔΟΣ ΔΩΡΟΥ:2.500.000€

ΛΗΓΟΝΤΕΣ ΤΑ ΜΟΝΑ
ΟΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 1,3,5,79
 ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ Α΄ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ...(Α΄229)
*****************************
Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ(229η ΕΚΔΟΣΗ)  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!!!
Α΄ΚΛΗΡΩΣΗ 27&28 ΜΑΙΟΥ  2015 .


************************************

Δεν υπάρχουν σχόλια: