28 Οκτωβρίου 2008

ΣΤ ΚΛΗΡΩΣΗ (17) ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

ΣΤ   1:161-173
ΣΤ   2:059-083
ΣΤ   3:012-023
ΣΤ   4:067-068
ΣΤ   5:065-093
ΣΤ   6:130-137
ΣΤ   7:104-119
ΣΤ   8:021-040
ΣΤ   9:069-178
ΣΤ 10:006-106
ΣΤ 11:101-170
ΣΤ 12:013-145
ΣΤ 13:109-167
ΣΤ 14:
ΣΤ 15:
ΣΤ 16:
ΣΤ 17:226η ΕΚΔΟΣΗ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΡΟΥ:167863-ΚΕΡΔΟΣ ΔΩΡΟΥ:2.500.000€

ΛΗΓΟΝΤΕΣ ΤΑ ΜΟΝΑ
ΟΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 1,3,5,7&9
 ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ Α΄ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ...(Α΄227)
*****************************
Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ(227η ΕΚΔΟΣΗ)  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!!!
Α΄ΚΛΗΡΩΣΗ 29&30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014 .


************************************

Δεν υπάρχουν σχόλια: