28 Οκτωβρίου 2008

ΣΤ ΚΛΗΡΩΣΗ (17) ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

ΣΤ   1:174
ΣΤ   2:028
ΣΤ   3:132
ΣΤ   4:168
ΣΤ   5:075-096
ΣΤ   6:014-120
ΣΤ   7:034-124
ΣΤ   8:094-159
ΣΤ   9:007-117
ΣΤ 10:025-177
ΣΤ 11:054-100
ΣΤ 12:089-114
ΣΤ 13:048-172
ΣΤ 14:083-109
ΣΤ 15:031-173
ΣΤ 16:084-183
ΣΤ 17:142-167226η ΕΚΔΟΣΗ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΡΟΥ:167863-ΚΕΡΔΟΣ ΔΩΡΟΥ:2.500.000€

ΛΗΓΟΝΤΕΣ ΤΑ ΜΟΝΑ
ΟΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 1,3,5,7&9
 ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ Α΄ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ...(Α΄227)
*****************************
Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ(227η ΕΚΔΟΣΗ)  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!!!
Α΄ΚΛΗΡΩΣΗ 29&30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014 .


************************************

Δεν υπάρχουν σχόλια: