28 Οκτωβρίου 2008

ΣΤ ΚΛΗΡΩΣΗ (10) ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤ΄ΚΛΗΡΩΣΗΣ 229ης ΕΚΔΟΣΗΣ
1,2,3,4,7,8,9,10,11&14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Η ΣΤ' Κλήρωση θα διεξαχθεί από την 1η έως και την 14η Σεπτεμβρίου.
Οι αρχικά προγραμματισμένες Φάσεις των Ημερών 1-12 θα διεξαχθούν σε 6 Ημέρες των 3 και 4 Φάσεων η κάθε μία.
Η  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε., διευκρινίζει ότι η μείωση των ημερών της Κλήρωσης ΣΤ' της 229ης Έκδοσης του Εθνικού Λαχείου ΔΕΝ επηρεάζει τα χρηματικά έπαθλα που είχαν γνωστοποιηθεί στους παίκτες για την Έκδοση αυτή.


ΣΤ   1:009-010-130-146
ΣΤ   2:022-039-107-110
ΣΤ   3:074-094-117-147
ΣΤ   4:007-028-087
ΣΤ   5:014-032-044
ΣΤ   6:103-122-123
ΣΤ   7:127-171
ΣΤ   8:017
ΣΤ   9:118-153
ΣΤ 10:178-183
229η ΕΚΔΟΣΗ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΡΟΥ:183676-ΚΕΡΔΟΣ ΔΩΡΟΥ:2.500.000€

ΛΗΓΟΝΤΕΣ ΤΑ ΖΥΓΑ
ΟΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΖΥΓΟ  ΑΡΙΘΜΟ 2,4,6,8&0
 ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ Α΄ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ...(Α΄230)
*****************************
Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ(230η ΕΚΔΟΣΗ)  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!!!
Α΄ΚΛΗΡΩΣΗ 8&9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2015 .


************************************

Δεν υπάρχουν σχόλια: