28 Οκτωβρίου 2008

ΣΤ ΚΛΗΡΩΣΗ (17) ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

ΣΤ   1:
ΣΤ   2:
ΣΤ   3:
ΣΤ   4:
ΣΤ   5:
ΣΤ   6:
ΣΤ   7:
ΣΤ   8:
ΣΤ   9:
ΣΤ 10:
ΣΤ 11:
ΣΤ 12:
ΣΤ 13:
ΣΤ 14:
ΣΤ 15:
ΣΤ 16:
ΣΤ 17:228η ΕΚΔΟΣΗ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΡΟΥ:081415-ΚΕΡΔΟΣ ΔΩΡΟΥ:2.500.000€

ΛΗΓΟΝΤΕΣ ΤΑ ΜΟΝΑ
ΟΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 1,3,5,79
 ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ Α΄ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ...(Α΄229)
*****************************
Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ(229η ΕΚΔΟΣΗ)  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!!!
Α΄ΚΛΗΡΩΣΗ 27&28 ΜΑΙΟΥ  2015 .


************************************

Δεν υπάρχουν σχόλια: